SVETSBÅS

| SVETSBÅS FÖR KRÄVANDE MILJÖER

ProCab handlar inte alltid om ljudisolering. Vi har också byggt permanenta svetsbås för mer utmanande miljöer. På grund av dess brandsäkra och kompakta struktur är gnistorna lätta att kontrollera, och risken för brand minskar avsevärt. Spridning av svetsrök in i omgivande området kan förhindras, och dessutom ökar renligheten. Och viktigast av allt, ProCab-svetsbås kan godkännas som ett avgränsat hett arbetsområde av lokala brandmyndigheter!

| LUFTKONDITIONERING

Svetsbåsens luftventilation kan antingen anslutas till det befintliga ventilationssystemet eller implementeras som en fristående enhet.
Tryckluftsanslutning, elektriska anslutningar och automatiska enheter kan också levereras vid behov.

| TILLÄGGSUTRUSTNING

För att möta våra kunders alla krav kan ett brett utbud av tilläggsutrustning ingå i uppsättningen.

Som exempel kan verktygstavlor, arbetsbord eller en svetsbom för svetstrådmatning enkelt inkluderas i designstadiet eller senare om behoven ändras.

FÖRDELAR

En lösning för att skydda industripersonal och maskiner från buller, damm, värme och andra skador.
En lösning för att skydda industripersonal och maskiner från buller, damm, värme och andra skador.

Möjlighet att anpassa efter behov. En mängd tilläggsutrustningar finns också tillgängliga.

Kan ändras eller flyttas ifall layouten ändrar.

Kan godkännas som ett avgränsat hett arbetsområde av lokala brandmyndigheter!

Rulla till toppen